Wrzesień 2010 rok

Projekt – narodziny drzewa.

            Nasz pierwszy projekt w ramach programu Comenius narodził się dla całej społeczności szkolnej i został przedstawiony nauczycielom na pierwszej konferencji Rady Pedagogicznej, uczniom na pierwszej lekcji języka angielskiego, a rodzicom w czasie pierwszej wywiadówki. A skoro się narodził, to należało się nim troskliwie zaopiekować, by harmonijnie się rozwijał. Stworzyliśmy więc plan pracy na cały rok i wybraliśmy osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania związane z pielęgnowaniem naszego projektu.

Październik

Drzewko naszego projektu zaczyna kiełkować

            Październik upłynął na przygotowaniach do pierwszego spotkania projektowego w Madrycie. Stworzyliśmy więc naszą propozycję logo projektu pod okiem pani Justyny Biskup-Naumienko oraz prezentację o Tychach, naszej szkole i systemie edukacji w Polsce, która powstała pod kierunkiem pani Anny Klimsiak-Czech. W gazetce szkolnej ukazał się artykuł, w którym zostały zaprezentowane założenia projektu oraz krótka charakterystyka partnerskich szkół. Był to pierwszy artykuł w ramach cyklu Comenius Corner (Kącik Comeniusa)


Wydarzenia w skrócie:

Powstało logo projektu. 

Powstała prezentacja dotycząca Tychów, szkoły i systemu edukacji w Polsce.

Prezentacja o szkole "Szóstka na szóśtkę"

Pierwszy artykuł w gazetce szkolnej dotyczący projektu.


Listopad

Drzewko naszego projektu wypuszcza pierwsze listki.

Nadszedł nieco posępny miesiąc listopad – za oknami deszczowo i szaro. A u nas zaczyna się wiosna – drzewko naszego projektu rozwija się powoli. Od początku listopada rozpoczęły się przygotowania do pierwszego spotkania projektowego w Madrycie, które odbyło się w dniach 14-20 listopada. Naszą szkołę reprezentowała pani Dyrektor Ewa Kołodziej oraz pani Anna Klimsiak-Czech. Szczegółowe sprawozdanie z wyjazdu znaleźć można w zakładce „Spotkania”. Po przyjeździe została stworzona prezentacja w programie PowerPoint dotycząca wyjazdu do Hiszpanii oraz gazetka ścienna nawiązująca do spotkania projektowego. Uczniowie również mieli okazję zobaczyć krótkie filmiki, zdjęcia oraz posłuchać relacji z wyjazdu.

W ramach działań projektowych klasy 4a, 4b oraz 6b przygotowały kartki z życzeniami świątecznymi i opisami siebie, które pod koniec listopada zostały wysłane do wszystkich szkół partnerskich. Solistki chóru szkolnego przygotowywały w listopadzie kolędę „Cicha Noc” w pięciu językach: angielskim (język urzędowy naszego projektu) oraz językach naszych partnerów – włoskim, hiszpańskim, francuskim oraz fińskim, która miała zostać zaprezentowana na Dniu Otwartym w naszej szkole.

Wydarzenia w skrócie:


Pierwszy wyjazd projektowy w Madrycie.


Kartki świąteczne wraz z opisami siebie wykonane przez uczniów klas 4a, 4b, 6b i wysłane do szkół partnerskich.


Przygotowanie kolędy „Cicha Noc” w pięciu językach na Dzień Otwarty Szkoły.

Grudzień


Listków przybywa (i śniegu też)

8 grudnia na Dniu Otwartym Szkoły solistki naszego chóru zaprezentowały kolędę „Cicha Noc” w 5 językach oraz przedstawiły zebranym rodzicom osiągnięcia naszego projektu.

Klasy 5a, 5b oraz 6a przygotowały internetowe kartki świąteczne, które zostały wysłane do szkół partnerskich. My również otrzymaliśmy kartki świąteczne od naszych partnerów. Szkoła włoska przygotowała niezwykle kolorową prezentację wzbogaconą tradycyjnymi sycylijskimi pastorałkami. W grudniu ukazał się drugi artykuł w gazetce szkolnej dotyczący naszego projektu. Można go przeczytać w zakładce Comenius w gazetce szkolnej. Pod koniec grudnia otrzymaliśmy od szkoły belgijskiej pierwszą część opowiadania tworzonego przez partnerów projektu tzw. Common Story (Wspólna Historia) pt. „Pięciu Haitańczyków w Europie”. Wybrani uczniowie w ramach szkolnego konkursu podjęli się tłumaczenia tekstu. Lista zwycięzców zostanie podana po feriach szkolnych w lutym.Wydarzenia w skrócie:

Kartki świąteczne wraz z opisami siebie wykonane przez uczniów klas 5a, 5b, 6a i wysłane do szkół partnerskich.


Otrzymaliśmy kartki świąteczne i prezentacje od naszych partnerów.

Drugi artykuł dotyczący projektu w gazetce szkolnej.


Szkoła belgijska napisała pierwszą część opowiadania pt.” Pięciu Haitańczyków w Europie”.
Styczeń


Listki rozwijają się powoli (i śniegu też nie brakuje )W styczniu został ogłoszony konkurs dla klas IV-VI na najpiękniejsze drzewo genealogiczne połączone z konkursem na odszukanie najstarszego przodka naszych uczniów. Rozpoczęła się również akcja przynoszenia starych zdjęć. Uczniowie opracowywali pytania do babć i dziadków, które chcieliby zadać podczas wywiadów dotyczących ich pochodzenia, korzeni, historii rodzinnej. Pod koniec stycznia otrzymaliśmy od szkoły włoskiej drugą część opowiadania tworzonego przez partnerów projektu tzw. Common Story (Wspólna Historia) pt. „Pięciu Haitańczyków w Europie”. I znów kolejni uczniowie podjęli się tłumaczenia tekstu drugiej części na język polski. W połowie stycznia udaliśmy się na ferie zimowe, by wrócić w lutym z ochotą do podjęcia kolejnych wyzwań w ramach naszego projektu.


Wydarzenia w skrócie:


Ogłoszenie konkursu na drzewo genealogiczne.

Regulamin konkursu tutaj 


Opracowanie pytań do wywiadów z babciami i dziadkami.
 Szkoła włoska napisała drugą część opowiadania pt.” Pięciu Haitańczyków w Europie”.
Luty


Nasze drzewo nie odpoczywa, nawet gdy zima trzyma.

Luty upłynął pod znakiem tworzenia drzew genealogicznych. Powstały naprawdę wspaniałe projekty, z których te najpiękniejsze będą wystawione podczas Dnia Comeniusa w naszej szkole. Dnia 23 lutego odbyło się spotkanie naszych uczniów z ich babciami i dziadkami pod hasłem: „Mamo, tato skąd pochodzi nasze nazwisko?” – „Zapytaj babcię i dziadka.” Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego w pięknych, czerwonych togach w repertuarze regionalnym, przeplatany dwoma wierszami w gwarze śląskiej - „Paweł i Gaweł” („Paulek i Gustlik”) oraz „Samochwała.” Po występach w rolę reporterów wcielili się uczniowie i to oni zadawali przybyłym gościom wcześniej przygotowane przez siebie pytania. Goście z humorem, szczerością i wylewnością opowiadali o czasach swojej młodości, powodach przeprowadzki w czułowskie strony, swoich korzeniach oraz zabawnych historiach rodzinnych. Zaproszeni goście snuli cudowne opowieści o przeszłości nie tylko swoich rodzin, ale też Czułowa, w tym szkoły i kościoła. Pani Dyrektor opowiedziała o korzyściach dla szkoły płynących z faktu uczestnictwa w projekcie Comenius oraz o wizycie uczestników projektu w szkole partnerskiej w Madrycie. Na koniec zaproszeni goście popisywali się znajomością gwary śląskiej, nazywając elementy stroju śląskiego oraz starych przedmiotów.

W lutym w realizację naszego projektu zostali zaangażowani uczniowie z klas młodszych, uczęszczający na zajęcia w świetlicy szkolnej. A zaczęło się od Sekretnego Pudełka Comenius’a. Tam uczniowie mogli znaleźć koperty z zadaniami na kolejne dni tygodnia, dotyczące jednego partnerskiego kraju. Była nim Hiszpania. Pod znakiem tego wspaniałego kraju upłynął pierwszy Tydzień Comenius’a w świetlicy. Uczniowie wykonywali flagę Hiszpanii, poznawali charakterystyczne potrawy, tworzyli plakat zachęcający do zwiedzenia tego kraju. Szczegółowy opis znajduje się w zakładce Comenius w świetlicy.


Wydarzenia w skrócie:

Tworzenie drzew genealogicznych.
Spotkanie z babciami i dziadkami pod hasłem: „Mamo, tato skąd pochodzi nasze nazwisko?” – „Zapytaj babcię i dziadka.”
Tydzień Comenius’a w świetlicy - Hiszpania.
Marzec


Ptaszek wiosnę zwiastuje, więc nasze drzewo nie próżnuje.

„W marcu jak w garcu” - tak głosi przysłowie, a więc i w naszym projekcie gorąco. Na początku marca zostały napisane aż trzy artykuły do gazetki szkolnej dotyczące naszego projektu. Pierwszy dotyczył realizowanych w szkole przedsięwzięć, konkursów oraz wydarzeń związanych z projektem, w tym zakupu tablicy interaktywnej, która cieszy się wśród uczniów i nauczycieli niesłabnącą popularnością. W drugim artykule zostało przedstawione sprawozdanie z lutowego spotkania z babciami i dziadkami pod hasłem: „Mamo, tato skąd pochodzi nasze nazwisko?” – „Zapytaj babcię i dziadka.” W ostatnim artykule znalazł się opis pierwszego Tygodnia Comenius’a w świetlicy, który dotyczył Hiszpanii. Wychowawcy świetlicy nie próżnowali i w marcu, bo przygotowali dla swoich podopiecznych kolejne zadania, tym razem dotyczące Finlandii. Drugi Tydzień Comenius’a upłynął zatem na poznawaniu geografii, flory, fauny, potraw i muzyki tego pięknego kraju. W galerii świetlicy można było podziwiać piękne projekty uczniów związane z fińskimi potrawami. W galerii tej odbyła się także wystawa skanowanych starych fotografii, które zostały oprawione w ramki wykonane przez uczniów („łojce i starziki na łobrozkach w naszych Romkach” - szczegóły w zakładce Comenius w świetlicy).

Pod koniec marca otrzymaliśmy ręcznie wykonane przez uczniów ze szkoły fińskiej kartki wraz z opisem siebie. Do kartek dołączone były zdjęcia. Uczniowie z naszej szkoły z zainteresowaniem je oglądali i czytali krótkie opisy. Była to okazja do poznania rówieśników z innego kraju, a szczególnie ich charakteru pisma, zainteresowań, sposobu ubierania i wyglądu.

Szkoła hiszpańska pod koniec marca przysłała trzecią część opowiadania tworzonego przez partnerów projektu tzw. Common Story (Wspólna Historia) pt. „Pięciu Haitańczyków w Europie”. Główny bohater opowiadania – Amury spotkał tym razem słynnego hiszpańskiego tenisistę Rafaela Nadala.

Wydarzenia w skrócie:

Trzy artykuły dotyczące projektu w gazetce szkolnej.
Tydzień Comenius’a w świetlicy – Finlandia.
Wykonanie ramek do starych fotografii rodzinnych.
Otrzymaliśmy kartki z opisami uczniów od naszych partnerów z Finlandii.
Szkoła hiszpańska napisała trzecią część opowiadania pt.” Pięciu Haitańczyków w Europie”.


Kwiecień

Kwiecień plecie, że nasze drzewko najpiękniejsze w świecie.

        Drzewo naszego projektu rozrasta się dynamicznie, podejmujemy coraz to nowe działania, tym chętniej, im bardziej powietrze pachnie wiosną. Poczuły ją szczególnie dzieci ze świetlicy, które jak pracowite pszczółki zgłębiały informacje dotyczące jednego z naszych partnerskich krajów – Włoch. Tydzień Comeniusa w świetlicy upłynął na wykonywaniu włoskiej flagi oraz tworzeniu narodowych włoskich potraw z bibuły i plasteliny. Dzieci wykonały również kartki wielkanocne, które zostały wysłane do naszych partnerów. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie klas starszych wykonali kartki komputerowe z życzeniami wielkanocnymi, które zostały zebrane w jednej prezentacji w programie PowerPoint. Prezentacja została również rozesłana do partnerskich szkół. My również otrzymaliśmy życzenia od naszych europejskich przyjaciół. Na gazetce ściennej dotyczącej naszego projektu umieściliśmy życzenia wielkanocne w każdym z języków partnerów.

Pod koniec kwietnia zaczęliśmy zbierać pomysły na czwartą część opowiadania tworzonego przez partnerów projektu tzw. Common Story (Wspólna Historia) pt. „Pięciu Haitańczyków w Europie”.

Wydarzenia w skrócie:

Tydzień Comenius’a w świetlicy – Włochy.
Wysłaliśmy ręcznie wykonane życzenia wielkanocne. 

Wysłaliśmy życzenia wielkanocne w postaci prezentacji w programie PowerPoint.
Życzenia wielkanocne.ppt
Umieściliśmy na gazetce ściennej życzenia wielkanocne w językach naszych partnerów.
Felices Pascuas  Joyeuses Pâques!  Hyvää Pääsiästä! Buona Pasqua!
Zaczęliśmy pracę nad czwartą częścią opowiadania pt. ”Pięciu Haitańczyków w Europie”.

Maj

Nasze drzewo zaprzyjaźnia się ze światem.

W maju nasze drzewo musiało stawić czoło wielu wyzwaniom. Najważniejsze z nich to wyjazd do Finlandii na drugie spotkanie projektowe dla nauczycieli z partnerskich szkół w dniach 16-20 maja. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Ewa Kołodziej wraz z dwoma nauczycielkami Anną Klimsiak-Czech oraz Moniką Sobiegraj. Szczegółowy raport z wyjazdu znajduje się w zakładce spotkania. Na to spotkanie został przygotowany krótki film z pozdrowieniami przekazanymi przez uczniów poszczególnych klas IV-VI. Niektórzy uczniowie zaprezentowali się także indywidualnie. Ten filmik okazał się bardzo miłym prezentem dla gospodarzy spotkania projektowego w Finlandii. W czasie spotkania z kolei został nagrany filmik z pozdrowieniami od wszystkich nauczycieli dla członków naszej społeczności szkolnej. Wrażenia z wyjazdu oraz jego przebieg zostały opisane w gazetce szkolnej oraz gazecie lokalnej „Echo”.

Maj należał również do naszego szkolnego chóru, który nagrał płytę z 10 piosenkami o tematyce regionalnej, patriotycznej oraz swoje przeboje. Pięć z tych utworów znajdzie się na wspólnej płycie wszystkich szkół partnerskich, nad czym pracuje obecnie szkoła włoska. Płyta została nagrana w sposób profesjonalny. Uczestniczenie w nagraniu płyty przez członków chóru było dla nich dużym przeżyciem.

30 maja w naszej szkole odbył się Dzień Comeniusa. Tego dnia uczniowie klas IV-VI zamienili swoje klasy lekcyjne w ambasady poszczególnych krajów uczestniczących w naszym projekcie. Uczniowie przygotowali gazetki ścienne, kąciki tematyczne, pieczątki, charakterystyczne potrawy oraz plakaty promocyjne wylosowanych wcześniej krajów. Klasie 4a przypadły Włochy, 4b wylosowała Belgię, klasa 6a opiewała Finlandię, a 6b pokazała wszystkim piękno Hiszpanii. Nasz piękny kraj rozsławiała klasa 5b. Klasie 5a przydzielono Wielką Brytanię. Szkoła z tego kraju nie wchodzi w skład naszej grupy partnerskiej. Język angielski jest językiem roboczym naszego projektu, stąd wybór tego kraju. Wszystkie klasy włożyły dużo pracy w przygotowania, co zostało bardzo wysoko ocenione przez komisję, której przewodniczącą była Pani Dyrektor Ewa Kołodziej. W czerwcu klasy zaprezentują się w krótkich scenkach dotyczących wylosowanego kraju, po tym nastąpi ogłoszenie zwycięskich klas. Na koniec Dnia Comeniusa zostały rozdane nagrody w konkursie na najpiękniejsze drzewo genealogiczne. Pierwsze miejsce zajęli Patrycja Sornek oraz Grzegorz i Michał Adamusowie. Drzewa genealogiczne Agaty Skolik oraz Agaty Sierzyńskiej zostały sklasyfikowane na drugim miejscu. Na ostatnim miejscu podium uplasowały się drzewa genealogiczne wykonane przez Agatę Nowak i Antoninę Bernatt. Wyróżnienia przyznano Maciejowi Ścierskiemu, Jakubowi Sojce oraz Wiktorii Zien (dotarła do najstarszego przodka).

Na koniec maja napisaliśmy czwartą część opowiadania tworzonego przez partnerów projektu tzw. Common Story (Wspólna Historia) pt. „Pięciu Haitańczyków w Europie”. Tym razem główny bohater opowiadania Amaury odnalazł swoją siostrę Anais w czułowkiej rodzinie.


Wydarzenia w skrócie:

Drugie spotkanie projektowe w Finlandii.


Filmik powitalny dla szkoły w Finlandii.

Filmik z pozdrowieniami od nauczycieli z partnerskich szkół dla SP6.

Dwa artykuły w gazetce szkolnej oraz gazecie lokalnej „Echo” na temat działań w projekcie oraz wyjazdu do Finlandii.
Dzień Comeniusa w SP6.Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze drzewo genealogiczne.
Napisaliśmy czwartą część opowiadania pt. ”Pięciu Haitańczyków w Europie”.
Chór szkolny nagrał profesjonalną płytę.

Czerwiec

Nasze drzewo rośnie w siłę – analizuje i wyciąga wnioski.

        Na początku czerwca uczniowie klas czwartych rozpoczęli wymianę projektów o sobie z uczniami ze szkoły belgijskiej. Po wakacjach wyślą sobie nawzajem kartki z wakacji. Uczniowie są podekscytowani wymianą korespondencji. Porównują swoje charaktery pisma, szukają między sobą podobieństw i różnic w upodobaniach i zainteresowaniach. Belgia była również bohaterem Tygodnia Comeniusa w świetlicy. Zabawa była przepyszna, a to za sprawą czekolady, z której tworzyliśmy flagi i pisaliśmy słowa hasła kojarzące się z tym krajem. Po wykonanym zadaniu dzieci ze świetlicy zdecydowały zjeść to co wykonały.

W czerwcu uczniowie klas IV-VI zaprezentowali krótkie programy artystyczne dotyczące wylosowanego przez siebie kraju w ramach Dnia Comeniusa (patrz wydarzenia maj). Rozdane zostały nagrody

Czerwiec to miesiąc podsumowań dokonań w całym roku szkolnym. My również dokonaliśmy ewaluacji naszych działań projektowych. Przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów oraz rozmawialiśmy z nauczycielami.

Wydarzenia w skrócie:

Wymiana projektów pomiędzy uczniami SP6 oraz uczniami szkoły belgijskiej.
Tydzień Comenius’a w świetlicy – Belgia.
Prezentacje krajów partnerskich przez poszczególne klasy.

Italy

 

Belgium


Great Britain 


Poland Finland Spain
Rozstrzygnięcie konkursu związanego z Dniem Comeniusa.
Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczniów – wnioski.
Wysłanie sprawozdania z realizacji projektu do Agencji Narodowej w Warszawie.

Czas na wakacje – do zobaczenia w następnym roku projektu.


Tak zakończyliśmy kronikę naszego projektu w czerwcu. Po dwóch miesiącach odpoczynku zabrzmiał na nowo szkolny dzwonek, czas zatem zacząć relację z drugiego roku projektu.

W oczekiwaniu na wielkie wydarzenia:
     

Wrzesień to czas tęsknoty za minionymi dniami beztroski i relaksu, a jednocześnie okres przygotowań do jak najlepszego wykorzystania kolejnego roku szkolnego. Także i my na początku września na pierwszej organizacyjnej konferencji Rady Pedagogicznej opracowaliśmy plan działań na ostatni rok naszego mocno już wyrośniętego projektu. Wiele miejsca poświęciliśmy planowaniu działań związanych z organizacją trzeciego spotkania projektowego, które w dniach 10-14 października ma się odbyć w naszej szkole. Przez cały wrzesień krok po kroku realizowaliśmy poszczególne punkty naszego planu, by jak najlepiej przygotować spotkanie z naszymi partnerami.

Na początku września uczniowie klasy 5a i 5b napisali kartki z wakacyjnymi pozdrowieniami z miejsc, w których przebywali (przywiezienie niewypełnionej widokówki stanowiło dla nich zadanie domowe). Następnie kartki zostały wysłane do uczniów ze szkoły belgijskiej, którzy mieli do wykonania to samo zadanie. Pod koniec września otrzymaliśmy zatem kartki z pozdrowieniami z wakacji od uczniów z Belgii. Zostały wywieszone w sali językowej.

Uczniowie z klasy 4a i 4b uczestniczyli w lekcjach z języka polskiego dotyczących poznawania historii swojej rodziny, tworzenia drzewa genealogicznego, znaczenia swojego nazwiska: „Ja i moje korzenie.”, „Co wiesz o swojej rodzinie?”.

Uczniowie z klasy 3a i 3b od września zaczęli realizować autorski program dotyczący edukacji europejskiej. Klas 3a na kółku europejskim poznawała kraj jednej ze szkół partnerskich – Finlandii.

Z okazji Europejskiego Dnia Języków zorganizowaliśmy w szkole wiele konkursów, wśród których znalazł się konkurs plakatowy. Poszczególne klasy miały za zadanie stworzyć plakat dotyczący wylosowanego wcześniej języka jednego z naszych partnerów. Nagrody we wszystkich konkursach zostały wręczone na uroczystej Gali Złotych Języków.


Przygotowanie planu działań na drugi rok trwania projektu.

Działania przygotowawcze przez trzecim spotkaniem projektowym w Polsce.


Uczniowie klasy 5a i 5b napisali pozdrowienia wakacyjne uczniom w Belgii, którzy wykonali to samo zadanie.


Lekcje z języka polskiego w klasie 4 o pochodzeniu rodziny i nazwiska.


Klasy trzecie rozpoczęły realizację programu z edukacji europejskiej. Klasa 3a poznała Finlandię.


Gala Złotych Języków z okazji Europejskiego Dnia Języków (języki naszych partnerów).


Październik 

W środku wielkich wydarzeń:

Początek października wypełniły przygotowania do ważnego wydarzenia dla całej społeczności szkolnej – trzeciego spotkania projektowego w ramach programu Comenius w dniach 10-14 października. Tym razem to nam przypadł zaszczyt pełnić rolę gospodarza. Z tej okazji przygotowaliśmy powitalną akademię dla naszych gości, którą byli oczarowani. Chór szkolny odśpiewał pięć regionalnych piosenek, których charakter podkreślały śląskie stroje uczennic z klasy czwartej. Następnie wszyscy zgromadzenie na sali mogli wysłuchać piosenek w językach krajów partnerskich, a więc we włoskim, hiszpańskim, fińskim i francuskim, wykonanych przez naszych uczniów oraz opatrzonych ciekawymi komentarzami. Pokazaliśmy gościom także naszą szkołę. Każda z klas poświęcona była jednemu z krajów partnerskich szkół, co bardzo ujęło zaproszonych nauczycieli. W trakcie spotkań w szkole omawialiśmy wyniki dotychczasowej współpracy, opracowaliśmy również strategię i plan działania na kolejne miesiące trwania projektu. Nauczyciele podzielili się doświadczeniami z pracy nad zadaniami projektu i pokazali wyniki swojej pracy.

Chcąc uprzyjemnić pobyt naszym partnerom, zaplanowaliśmy kilka spotkań i wycieczek. Byliśmy z wizytą w Urzędzie Miasta, nad Jeziorem Paprocańskim, w Muzeum Browarnictwa oraz Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu. Zwiedziliśmy także Kraków oraz Zamek Myśliwski w Pszczynie. „Nigdy nie zapomnimy czasu spędzonego w Polsce i w waszej pięknej szkole” - jak miło nam było usłyszeć te słowa na koniec pobytu naszych gości w SP6. Szczegółową relację ze spotkania projektowego można odnaleźć w zakładce „spotkania projektowe” na naszej stronie.

Podczas spotkania projektowego nauczyciele ze szkoły włoskiej zaprezentowali produkt końcowy naszego projektu – płytę z piosenkami charakterystycznymi dla poszczególnych regionów, na terenie których znajdują się partnerskie szkoły. Uczniowie klas IV-VI wysłuchali płyty na lekcjach języka angielskiego. Szkoła belgijska natomiast wręczyła wszystkim partnerom broszurę dotyczącą fal migracji na terenach, na których znajdują się partnerskie szkoły. Każda szkoła opracowanie tego tematu przedstawiła na spotkaniu projektowym w Finlandii.

W październiku ukazał się obszerny artykuł w prasie lokalnej (Twoje Tychy), dotyczący działań podejmowanych na terenie szkoły w ramach projektu Comenius. Z kolei w gazetce szkolnej zamieściliśmy relację z trzeciego spotkania projektowego w naszej szkole.

Szkoła fińska przysłała piątą część opowiadania tworzonego przez partnerów projektu tzw. Common Story (Wspólna Historia) pt. „Pięciu Haitańczyków w Europie”. Ostatnią część napiszą uczniowie ze szkoły belgijskiej.

Wydarzenia w skrócie:

Odbyło się trzecie spotkanie projektowe – pełniliśmy rolę gospodarza.

Szkoła włoska zaprezentowała produkt końcowy projektu – płytę z piosenkami regionalnymi wszystkich szkół partnerskich. Szkoła fińska wręczyła broszurę dotyczącą fal migracji.
Ukazał się artykuł w gazecie lokalnej „Twoje Tychy” dotyczący działań w projekcie oraz w gazetce szkolnej będący relacją ze spotkania projektowego.
Szkoła fińska napisała piątą część opowiadania pt. ”Pięciu Haitańczyków w Europie”.


Listopad 

Śląskie dania i przepisy:

       Po wielkich przygotowaniach we wrześniu i po październikowych wielkich wydarzeniach, listopad wydawał się bardzo spokojny, ale nie leniwy. Od listopada zaczęliśmy zgłębiać tematykę kulinarną, bo charakterystyczne dla naszego regionu potrawy stanowią kolejny obszar zainteresowania w ramach naszego projektu. Ogłosiliśmy zatem dwa konkursy związane z tematyką kulinarną. Pierwszy z konkursów „Śląski obiad” (konkurs fotograficzny) przeznaczony był dla uczniów klas I-VI, których zadanie polegało na zrobieniu zdjęcia potraw i dań (najlepiej regionalnych), podawanych na niedzielny lub świąteczny obiad. Drugi z konkursów „Śląski przepis” dla uczniów klas starszych polegał na napisaniu wybranego przepisu na śląską potrawę w sposób jak najbardziej ozdobny. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z prezentacją najlepszych zdjęć i projektów nastąpi w styczniu. 

Uczniowie tłumaczyli na język polski piątą część opowiadania tworzonego przez partnerów projektu tzw. Common Story (Wspólna Historia) pt. „Pięciu Haitańczyków w Europie”, którą napisali uczniowie szkoły belgijskiej. Pod koniec listopada otrzymaliśmy szóstą, a zarazem ostatnią część opowiadania, której autorami są uczniowie ze szkoły belgijskiej.

Uczniowie z klasy 3a w ramach kółka europejskiego poznawali jeden z partnerskich krajów – Belgię. Zajęcia uprzyjemniły wyroby z czekolady, w tym czekolada na gorąco.


Wydarzenia w skrócie:

Ogłosiliśmy konkurs fotograficzny „Śląski obiad” oraz konkurs plastyczny „Śląski przepis”.

Uczniowie tłumaczyli na język polski piątą część opowiadania pt. ”Pięciu Haitańczyków w Europie”.

Szkoła belgijska napisała szóstą część opowiadania pt. ”Pięciu Haitańczyków w Europie”.

Klasa 3a poznawała Belgię, smakując czekoladę.

Grudzień

Gorące końcówki:


W grudniu w czasie oczekiwania na cudowny okres świąteczny, wiele pracy w zespole Comeniusa. Uczniowie tłumaczyli na język polski szóstą, ostatnią już część opowiadania tworzonego przez partnerów projektu tzw. Common Story (Wspólna Historia) pt. „Pięciu Haitańczyków w Europie”, którą napisali uczniowie ze szkoły belgijskiej. Pozostając w nurcie kulinarnym naszego projektu, uczniowie przynosili apetyczne zdjęcia oraz projekty z przepisami na tradycyjne śląskie potrawy. W zaprzyjaźnionej ze szkołą rodzinie zostały wykonane zdjęcia tradycyjnego śląskiego obiadu, które będą zamieszczone w polskiej części książki kucharskiej, którą stworzą wszystkie partnerskie szkoły.

14 grudnia odbyła się sesja gotowania pt. „Gotuj z Comeniusem”. Grupa uczennic z klasy piątej i szóstej pod nadzorem nauczycieli postanowiła przygotować potrawy charakterystyczne dla krajów naszych partnerskich szkół. Uczennice z klasy szóstej samodzielnie przygotowywały polską sałatkę jarzynową, włoskie spaghetti przyrządzały uczennice z kółka technicznego. Trzecia grupa czuwała nad powstaniem hiszpańskiej potrawy – ryżowej paelli. Ostatnia grupa przygotowała desery - belgijską gorącą czekoladę oraz fińską owocową rakhę (biały zmielony ser, przypominający riccottę wraz z mrożonymi malinami i truskawkami, w wersji oryginalnej z jagodami).


 

Okres przedświąteczny to także czas składania życzeń. My także przygotowaliśmy ręcznie robione kartki świąteczne dla naszych partnerów w Belgii (klasy piąte) oraz Włoch (klasa czwarta). Uczniowie stworzyli także prezentację w programie PowerPoint dotyczącą świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Na koniec roku ukazał się artykuł w gazetce szkolnej pt. „Kronika Comeniusa 2011”, który stanowił podsumowanie całorocznych działań w wersji rymowanej. W „Magazynie Szkolnym” ukazał się artykuł dotyczący działań podejmowanych w ramach projektu w naszej szkole.

Wydarzenia w skrócie:Trwa konkurs fotograficzny „Śląski obiad” oraz konkurs plastyczny „Śląski przepis”.

Uczniowie tłumaczyli na język polski szóstą część opowiadania pt. ”Pięciu Haitańczyków w Europie”.

Odbyła się sesja gotowania pt. „Gotuj z Comeniusem”.

Przygotowaliśmy i wysłaliśmy kartki świąteczne dla uczniów z Belgii i Włoch.

Ukazał się artykuł w gazetce szkolnej pt. „Kronika Comeniusa 2011” oraz artykuł w „Magazynie Szkolnym”.

Wesołych Świąt!


StyczeńNoworoczne początki


W styczniu na początek zebraliśmy wszystkie części historii o Amaurym, które zostały przetłumaczone przez uczniów na język polski w poprzednich miesiącach. Każda z części powstała w kolejnych szkołach w języku angielskim, a potem tłumaczyliśmy je na nasze języki narodowe. Powstanie z tego ciekawa książka, nad wydaniem której czuwa szkoła z Finlandii. Każda z partnerskich szkół miała za zadanie również napisać przepisy w języku angielskim na tradycyjne dania regionalne. Przepisy na nasze kluski śląskie z roladą, modrą kapustą i kołoczem znajdą się w książce kucharskiej, której wydanie przypadło szkole hiszpańskiej.

Uczniowie z klasy 3a w ramach kółka europejskiego poznawali kolejny z partnerskich krajów, którym tym razem była Hiszpania. Chłopcy prezentowali najlepsze kluby piłkarskie oraz ulubionych hiszpańskich piłkarzy. Uczniowie oprócz zdobywania wiedzy o tym pięknym kraju, uczyli się także „Tańca Matadora”.

W styczniu przygotowaliśmy się do wyjazdu na czwarte spotkanie projektowe w Belgii, które odbędzie się w lutym po feriach. Nagraliśmy więc z uczniami krótki filmik powitalny dla uczniów i nauczycieli obu szkół belgijskich.Wydarzenia w skrócie:Zebraliśmy tłumaczenia wszystkich części historii o Amaurym z opowiadania pt. ”Pięciu Haitańczyków w Europie”.
Napisaliśmy przepisy na tradycyjny śląski obiad.
Klasa 3a poznawała Hiszpanię, rozprawiając o piłce i tańcząc.
Nagraliśmy filmik powitalny dla uczniów z Belgii.
Luty

Śnieżnie i czekoladowo

W lutym oddawaliśmy się zimowym sportom, śniegowym szaleństwom, walczyliśmy z mrozem – słowem czynnie spędzaliśmy ferie zimowe. Atrakcji nie zabrakło również po feriach, o co zatroszczyli się Belgowie, którzy w dniach 13-17 lutego pełnili rolę gospodarza czwartego spotkania projektowego naszej comeniusowej rodziny. Polską szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Ewa Kołodziej wraz z trzema nauczycielkami Hanną Liszką, Krystyną Sabudą oraz Moniką Sobiegraj. Szczegółowy raport z wyjazdu znajduje się w zakładce spotkania. Na to spotkanie został przygotowany krótki film z pozdrowieniami przekazanymi przez uczniów poszczególnych klas IV-VI. Jak dotychczas wrażenia z wyjazdu oraz jego przebieg zostały opisane w gazetce szkolnej, kronice oraz stronie internetowej szkoły. 

W trakcie spotkania projektowego zostały zaprezentowane produkty końcowe naszego projektu – książeczka z historią o Amaurym (przygotowana przez szkołę fińską) oraz książka kucharska z tradycyjnymi przepisami kulinarnymi krajów uczestniczących w projekcie (przygotowana przez szkołę hiszpańską). Czekoladowa Belgia bardzo nam smakowała.

Wydarzenia w skrócie:Czwarte spotkanie projektowe w Belgii.

Filmik powitalny dla szkoły w Belgii.

Artykuły w gazetce szkolnej, kronice szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły na temat wyjazdu do Belgii.

Powstały dwa produkty końcowe projektu: książka pt. „Pięciu Haitańczyków w Europie”, książka kucharska.


Marzec


Wiosennie, kartkowo i zabawowo

Marzec upłynął pod znakiem budzącej się wiosny oraz przygotowania kartek świątecznych. Uczniowie klasy 5a i 5b własnoręcznie wykonali kartki wielkanocne, które wysłaliśmy do partnerskiej szkoły w Belgii. Natomiast uczniowie klasy 3a oraz dzieci przebywające na świetlicy szkolnej przygotowali kartki dla pozostałych szkół partnerskich. Wychowawczynie ze szkolnej świetlicy wraz ze swoimi podopiecznymi w marcu zajmowały się odszukiwaniem starych gier oraz poszukiwaniem tradycyjnych starych wyliczanek i przyśpiewek. Rodzice i dziadkowie uczniów z klasy 3a wypełniali ankietę dotyczącą ulubionych gier i zabaw z czasów swojego dzieciństwa. Babcie i dziadkowie najczęściej wymieniali „grę w ciuciubabkę”, „podchody”, „w klasy”, „dwa ognie”, „w chowanego”, „grę w gumę”, ‘w berka”, „cymbergaja”, „w kamyki’, „w jojo”, „pchełki”, „bierki”, „kopanie Zośki”, „prowadzenie koła roweru”, „gra w kolarstwo kapslami od butelek”, a zimą „zjazd w miednicy metalowej”. Rodzice z kolei ze swoich zabaw z dzieciństwa najlepiej zapamiętali „hula hop”, „wyścigi kolarskie kapslami”, „gra w państwa nożem”, „wyścigi resoraków”, „dwa ognie”, „państwa i miasta”, „statki”, „w klasy”, „w gumę”, „strzelanie z procy”, „tenis stołowy” oraz grę „w zbijaka”. Jak widać wiele zabaw przechodzi z pokolenia na pokolenie. Nasi uczniowie na zajęciach z wychowania fizycznego, na przerwach czy na świetlicy mogą wiele z tych zabaw i gier poznać i świetnie się przy nich bawić.

Pod koniec marca odbyło się spotkanie koordynatorów szkolnych programu Comenius, realizujących projekty w swoich szkołach. Spotkanie stało się okazja do wymiany doświadczeń, poszukiwaniem ciekawych rozwiązań i pomysłów na realizację projektów oraz omówienie ewentualnych trudności w wypełnianiu zadań projektu.

Wydarzenia w skrócie:


Uczniowie klasy 5a i 5b własnoręcznie wykonali kartki wielkanocne dla uczniów ze szkoły belgijskiej.


Uczniowie klasy 3a oraz dzieci przebywające na świetlicy szkolnej przygotowali kartki dla pozostałych szkół partnerskich.
Rodzice i dziadkowie uczniów z klasy 3a wypełniali ankietę dotyczącą ulubionych gier i zabaw z czasów swojego dzieciństwa.
Spotkanie koordynatorów szkolnych realizujących projekty programu Comenius.KwiecieńG jak gwara i gry

Na początku kwietnia zostaliśmy obsypani przepięknymi kartkami świątecznymi, wykonanymi przez uczniów ze szkoły belgijskiej.

Po Świętach Wielkanocnych chór szkolny udał się na konkurs „Śląskie Śpiewanie” ze swoim repertuarem regionalnym. Dzięki realizacji projektu Comenius tradycyjne śląskie piosenki i przyśpiewki na stałe weszły do repertuaru chóru. W okresie poświątecznym ubrana w tradycyjny śląski strój, pani Jolanta Delipacy w klasie 3b czytała uczniom opowiadania o zwyczajach wielkanocnych, o pieczeniu chleba w gwarze śląskiej. Natomiast uczennice z klasy 5b, również przyodziane w tradycyjne stroje śląskie, czytały pierwszakom z klasy 1b bajkę pt.”Czerwony Kapturek” oraz wiersz pt. „Murzynek Bambo”, nie inaczej, jak tylko gwarą napisanymi.

Wychowawczynie ze szkolnej świetlicy wraz ze swoimi podopiecznymi bawiły się w kwietniu w zapomniane zabawy: „Onse, madonse, flore”, „Stary Niedźwiedź”, „Ogonki”, które zostały nagrane kamerą video.


Wydarzenia w skrócie:Otrzymaliśmy kartki świąteczne ze szkoły w Belgii.

Chór szkolny wziął udział w konkursie „Śląskie Śpiewanie”, śpiewając piosenki regionalne.

Czytamy opowiadania, bajki i wiersze w gwarze śląskiej uczniom klas młodszych.

Nagrywamy filmik ze starymi grami wraz z podopiecznymi świetlicy szkolnej.


Maj


Maj i sycylijski raj


Na początku maja kontynuowaliśmy tematykę zapomnianych gier i zabaw. Uczennice z klasy 5b w strojach śląskich bawiły się w „Onse, madonse, flore” w Kąciku Regionalnym, który znajduje się w zaprzyjaźnionym przedszkolu. Natomiast uczniowie klasy 5a na boisku szkolnym grali w „Państwa-Miasta”, zabawę podobną do gry w klasy. Obie zabawy zostały nagrane na kamerze, a następnie powstały z nich filmiki i prezentacje. Stały się one częścią płyty DVD, składającej się z gier i zabaw charakterystycznych dla poszczególnych krajów partnerskich projektu.

 1. Belgia szkoła Alleur

 1. Elastics game (gra w gumę)
 2. Hopscotch (gra w klasy)
 1. Belgia szkoła Tilleul

 1. Kissing scarf (gra z szarfą i pocałunkiem)
 2. Knucklebones (rzucanie kośćmi)
 1. Finlandia

  1. Bear’s ring game (zabawa na śniegu)
  2. Pesäpallo finnish baseball (fiński baseball)
 1. Włochy

 1. La scopa (gra w karty)
 2. Mazza e scanneddu (rzut patykiem)
 1. Polska

 1. Onse madonse flore
 2. Państwa-Miasta
 1. Hiszpania

 1. Tesoro (zabawa na sali gimnastycznej)
 2. Las chapas (gra w piłkę nożną kapslami)

Płytę z grami przygotowywała nasza szkoła. Stanowiła ona ostatni z produktów końcowych projektu.

W dniach 21-25 maja odbyło się ostatnie spotkanie projektowe w Balestrate na Sycylii. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Ewa Kołodziej wraz z dwoma nauczycielkami Anną Sitek oraz Moniką Sobiegraj. Tematem przewodnim spotkania był raport końcowy, który każda szkoła jest zobowiązana wypełnić. Raport pokazał, że zrealizowaliśmy cele i zadania projektu, stworzyliśmy zaplanowane produkty końcowe oraz zdobyliśmy cenne doświadczenia. Wrażenia z wyjazdu zostały opisane w kronice oraz gazetce szkolnej w „Kąciku Comeniusa cz.8”.


Wydarzenia w skrócie:Nagrywamy filmik ze starymi grami wraz z uczniami z klasy 5a i 5b.

Wydajemy płytę DVD z grami z partnerskich krajów (produkt końcowy).

Piąte spotkanie projektowe na Sycylii.
Artykuły w gazetce szkolnej, kronice szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły na temat wyjazdu na Sycylię.

Czerwiec
I to już koniec?!
W czerwcu odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji projektu, na które zaproszono przedstawicieli władz lokalnych oraz prasy, a także rodziców naszych uczniów. Spotkanie było połączone ze świętowaniem Dnia Regionalnego w szkole. Tego dnia w programie artystycznym znalazła się prezentacja multimedialna związana z realizacją projektu, wręczenie promocyjnych gadżetów, potrawy śląskie i europejskie do degustacji, „Czerwony Kapturek” w gwarze śląskiej.

prezentacja.ppt

To naprawdę ostatni miesiąc realizacji projektu. Czas na podsumowania i refleksje. Uczniowie i nauczyciele wypowiadali się na temat przydatności projektu w szkole. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy rozbudzić na nowo międzypokoleniowy dialog w rodzinach, zainteresować uczniów tematyką regionalną, a wreszcie tak wiele się dowiedzieć o innych zwyczajach i kulturach. Zaprzyjaźniliśmy się z Europą, a ona mogła poznać lepiej nas.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt – koordynatorowi projektu, dyrektorom szkół, koordynatorom szkolnym, nauczycielom partnerskich krajów, uczniom, rodzicom, przedstawicielom lokalnych władz i mediów.

SP 6 Tychy


Webmaster